تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
 
 
 
 
دیپلم 
 
ریاضی فیزیک 
مدرسه شهید صدر 1 
0.00 
لیسانس 
 
فلسفه 
موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
فوق لیسانس 
 
تربیت مربی اخلاق 
موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00